דוד כהן


אחלה חברה, הגיעו בזמן הבריקו את הריצפה, עכשיו איתי שמחה… זה הכי חשוב. תודה